Dịch vụ khác

Cơ sở hạ tầng vùng SX và KD tôm sú giống - Khánh Hòa

 • Chủ đầu tư : Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa
 • Năm thực hiện : 2011
 • Nội dung công việc : Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và kiểm định tôm sú giống tập trung Ninh Vân - Khánh Hòa

Nhà GD, đào tạo NCKH và thư viện - ĐH Y Hải Phòng

 • Chủ đầu tư : Trường Đại học Y Hải Phòng.
 • Năm thực hiện : 2009
 • Nội dung công việc : Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình Nhà Giảng dạy – Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và thư việnthuộc Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Hải Phòng.

 

 Ký túc xá Đại học điều dưỡng Nam Định

 •  Chủ đầu tư : Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định
 • Năm thực hiện : 2010
 • Nội dung công việc : Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán công trình: Ký túc xá - Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Nhà giảng đường và hiệu bộ Đại học Y Thái Bình

 • Chủ đầu tư : Trường Đại học Y Thái Bình
 • Năm thực hiện : 2011
 • Nội dung công việc : Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chi phí xây dựng Nhà Giảng đường, thư viện, hiệu bộ thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Thái Bình (Giai đoạn 2)

Hotline: 0913 368 778