Khảo sát xây dựng
KHẢO SÁT ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH VÀ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH
 • Khảo sát đo đạc địa hình và lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/5000 khu dân cư số 5, đường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên
 • Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên
 • Khảo sát đo đac địa hình & thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000 trung tâm xã Phúc Trừu, thành phố Thái Nguyên
 • Khảo sát địa hình 1/500 & thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư số 4 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên

Chung cư Ngô Thì Nhậm - Nhà kinh doanh CT2

 • Chủ đầu tư : Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuận Mai - CN Hà Đông
 • Năm thực hiện : 2009 - 2012
 • Nội dung công việc :Quan trắc lún các công trình lân cận, quan trắc nghiêng các công trình lân cận, quan trắc chuyển dịch ngang đỉnh tường

Chung cư Ngô Thì Nhậm - Nhà kinh doanh CT2

 • Chủ đầu tư : Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuận Mai - CN Hà Đông
 • Năm thực hiện : 2009 - 2012
 • Nội dung công việc : Quan trắc lún các công trình lân cận, quan trắc nghiêng các công trình lân cận, quan trắc chuyển dịch ngang đỉnh tường

Nhà điều trị 11 tầng - Bệnh viện phụ sản TW

 • Chủ đầu tư : Bệnh viện phụ sản TW
 • Năm thực hiện : 2011 - 2012
 • Nội dung công việc : Quan trắc lún các công trình lân cận, quan trắc nghiêng các công trình lân cận, quan trắc chuyển dịch ngang đỉnh tường

Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

 • Chủ đầu tư : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Năm thực hiện : 2010 - 2011
 • Nội dung công việc : Quan trắc lún các công trình lân cận, quan trắc nghiêng các công trình lân cận, quan trắc chuyển dịch ngang đỉnh tường

 

 

Trụ sở Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

 • Chủ đầu tư : Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam
 • Năm thực hiện : 2010 - 2011
 • Nội dung công việc : Quan trắc biến dạng công trình, quan trắc nghiêng các công trình lân cận, quan trắc chuyển dịch ngang đỉnh tường

Chung cư 16B Nguyễn Thái Học - Hà Đông

 • Chủ đầu tư : BQLDA chung cư 16B Nguyễn Thái Học - Cty XD 319
 • Năm thực hiện : 2010 - 2011
 • Nội dung công việc : Quan trắc chuyển dịch ngang tường công trình

 

Hotline: 0913 368 778