Lập dự án, thiết kế

Trung tâm thương mại Nghê An

 • Chủ đầu tư : Cty TNHH Nghệ An, motô Huệ Lộc
 • Năm thực hiện : 2010
 • Nội dung công việc : Tư vấn Thiết kế cơ sở để xin phép xây dựng và TKBVTC XDCT:Nhà trưng bày sản phẩm

Nhà máy bao bì Habeco

 • Chủ đầu tư :Tổng công ty Habeco
 • Năm thực hiện : 2007
 • Nội dung công việc : Lập dự án đầu tư.

Nhà ăn sinh viên trường ĐH Tây Bắc

 • Chủ đầu tư : Trường Đại học Tây Bắc
 • Năm thực hiện : 2010
 • Nội dung công việc : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình Nhà ăn sinh viên, câu lạc bộ, trung tâm dịch vụ công cộng – Dự án: Xây dựng hoàn thiện trường Đại học Tây Bắc.

Khách sạn Thái Bình Dương - Nghệ An

 • Chủ đầu tư : Khách sạn Thái Bình Dương
 • Năm thực hiện : 2010
 • Nội dung công việc : Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo nâng cấp khách sạn Thái Bình Dương thành khách sạn tiêu chuẩn 3 sao
 • Lập dự án đầu tư trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An và các tỉnh Bắc Miền Trung
 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy bao bì Habeco, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc
 • Thiết kế câu lạc bộ - nhà ăn sinh viên trường đại học Tây Bắc - Thành phố Sơn La
 • Thiết kế khách sạn Thái Bình Dương - Nghệ An


Nhà Y khoa trường Đại học Tây Bắc

 • Chủ đầu tư : Trường Đại học Tây Bắc
 • Năm thực hiện : 2013
 • Nội dung công việc : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình Nhà học – Thí nghiệm Khoa Y

Viên chiến lược và chính sách Y tế - Hà Nội

 • Chủ đầu tư : Viện Chiến lược và Chính sách y tế
 • Năm thực hiện : 2009-2011
 • Nội dung công việc : Tư vấn lập dự toán điều chỉnh, lập thiết kế bổ sung, thiết kế trang trí nội thất thuộc dự án  Đầu tư xây dựng nhà làm việc Viện Chiến lược và Chính sách y tế


Trường Đại học Thủy Lợi

 • Chủ đầu tư : Trường Đại học Thủy lợi
 • Năm thực hiện : 2010-2011
 • Nội dung công việc : Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán Dự án Sửa chữa lớn Trường Đại học Thủy lợi năm 2010 (trừ hạng mục Cải tạo nâng tầng mở rộng phòng học tại nhà thí nghiệm thuỷ lực tổng hợp và Nhà giáo dục thể chất)

Trường Đại học Thủy Lợi

 • Chủ đầu tư : Trường Đại học Thủy lợi
 • Năm thực hiện : 2010-2011
 • Nội dung công việc : Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán Dự án Sửa chữa lớn Trường Đại học Thủy lợi năm 2010 (trừ hạng mục Cải tạo nâng tầng mở rộng phòng học tại nhà thí nghiệm thuỷ lực tổng hợp và Nhà giáo dục thể chất)
 • Thiết kế nhà Y khoa, trường Đại học Tây Bắc - Thành phố Sơn La
 • Thiết kế Viện chiến lược và chính sách Y tế - Hà Nội
 • Thiết kế trường Đại học Thủy Lợi

Hotline: 0913 368 778