Dự án tiêu biểu

Trung tâm xúc tiến đầu tư tại Nghệ An và các Tỉnh Bắc Miền Trung

 • Chủ đầu tư : Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An
 • Năm thực hiện : 2006-2007
 • Nội dung công việc : Lập dự án đầu tư.

Tuyến đường sắt Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Thống Nhất

 • Chủ đầu tư : Ban QLDA đường sắt khu vực 2
 • Năm thực hiện : 2008 - 2013
 • Nội dung công việc : Thẩm tra hồ sơ khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán

 

Khoa U Bướu - Bệnh viện Bạch Mai

 • Chủ đầu tư : Bệnh viện Bạch Mai
 • Năm thực hiện : 2012 - 2015
 • Nội dung công việc : Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng và kiểm tra chưng nhận an toàn chịu lực công trình 

Nhà Y khoa trường Đại học Tây Bắc
 • Chủ đầu tư : Trường Đại học Tây Bắc
 • Năm thực hiện : 2013
 • Nội dung công việc : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình Nhà học – Thí nghiệm Khoa Y

Hotline: 0913 368 778