Quản lý dự án, giám sát

Tư vấn giám sát dự án Hong Kong Tower

 • Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Đầu tư Kang Long.
 • Năm thực hiện : 2015-2017
 • Nội dung : Tư vấn giám sát Xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn dự án.

 

Thầu phụ giám sát KTX Đại học Y - Hà Nội

 • Chủ đầu tư : Đại học Y - Hà Nội
 • Năm thực hiện : 2013
 • Nội dung công việc : Giám sát thi công xây dựng gói thầu: XL01 và XL02-2012 Xây dựng ký túc xá sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầu phụ giám sát khách sạn Đồng Khởi

 • Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án – Tổng Công ty du lịch Sài Gòn
 • Năm thực hiện : 2011
 • Nội dung công việc : Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Mở rộng và cải tạo Khách sạn Đồng Khởi

Thầu phụ giám sát trường Tài chính Huế

 • Chủ đầu tư : Tổng cục Thuế
 • Năm thực hiện : 2011
 • Nội dung công việc : Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Thầu phụ giám sát trường Nghề Thuận Thành

 • Chủ đầu tư : Trường Trung cấp nghề  kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành.
 • Năm thực hiện : 2011
 • Nội dung công việc : Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành.

Nhà hiệu bộ Đại học điều dưỡng Nam Định

 

 • Chủ đầu tư : Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
 • Năm thực hiện : 2009
 • Nội dung công việc : Giám sát kỹ thuật thi công các gói thầu XL02 và TB01 (TV02) Hạng mục: Xây lắp hệ thống PCCC nhà Hiệu bộ, Labô các bộ môn (XL02); Cung cấp lắp đặt 2 thang máy 1000 kg – 9 điểm dừng nhà Hiệu bộ, Labô các bộ môn (TB01) công trình nhà Hiệu bộ, Labô các bộ môn

Trụ sở tòa án nhân dân huyện Đông Anh

 

 

 • Chủ đầu tư : Tòa án nhân dân Huyện Đông Anh

 

 • Năm thực hiện : 2006

 

 • Nội dung công việc : Hợp đồng giám sát thi công xây dựng Tòa án nhân dân Huyện Đông Anh

 

 

Bệnh viện Đại học y Hà Nội

 

 

 • Chủ đầu tư : Trường Đại học Y Hà Nội
 • Năm thực hiện : 2009
 • Nội dung công việc : Giám sát thi công gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt thiết bị Hệ thống khí y tế công trình Nhà tiền lâm sàng A2 thuộc Dự án Cải tạo mở rộng Trường Đại học Y Hà Nội.

Trụ sở viện di truyền nông nghiệp

 

 

 • Chủ đầu tư : Viện Di truyền nông nghiệp
 • Năm thực hiện : 2009
 • Nội dung công việc : Giám sát lắp đặt thiết bị (Thang máy, phòng chống mối, mạng Lan, điện thoại nội bộ và phòng cháy chữa cháy) thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Viện Di truyền nông nghiệp

Hotline: 0913 368 778