Quản lý dự án, giám sát

 

 

Tuyến đường sắt Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Thống Nhất

  • Chủ đầu tư : Ban QLDA đường sắt khu vực 2
  • Năm thực hiện : 2008 - 2013
  • Nội dung công việc : Thẩm tra hồ sơ khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán

 

 

Tuyến đườg sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân

( Cục đường sắt Việt Nam )

  • Chủ đầu tư : Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường
  • Năm thực hiện : 2011 - 2012
  • Nội dung công việc : Biên soạn tiêu chuẩn nghiệm thu khi lắp ráp và tiêu chuẩn bảo dưỡng

Nghiên cứu xây dựng sổ tay thiết kế kết cấu tầng trên đường sắt

( Cục đường sắt Việt Nam )

  • Chủ đầu tư : Cục đường sắt Việt Nam
  • Năm thực hiện : 2011 - 2012
  • Nội dung công việc : Đề tài nghiên cứu khoa học

Hotline: 0913 368 778